Husby Hembygdsförening // Verksamhet
 
 
 
 
 

Utdrag ur 2016 års verksamhetsberättelse.

Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 16 mars och det var förlagt till Församlingshemmet i Långshyttan

Styrelsen har sedan dess bestått av följande personer:

Ingvar Damm, ordförande, Harry Arnberg, vice ordförande, Stig Dahlberg, sekreterare , Per-Erik Myrbo, kassör, ledamöter: Anita Lindblom, Annika Östman och Villy Christiansen. Ersättare: Tommy Backström, Camilla Joas, Anders Eriksson, Erik Nilsson, Boel Roslund, Karl-Gustav Ängsback och Mats Rosenblad

Arbetsgruppsledare har varit:

Harry Arnberg: Program, Margith Printz: Textil, Monica Damm: Lotteri, Erik Roos: Park, Anita Lindblom: Kök, Gösta Vinberg och Erik NIlsson: Bygg, Sune Gustavsson: Material, Alf Forsberg: Inventarie och Ingvar Damm: Guide.

Årets program:
 • Våren hälsades välkommen den 30 april med tal av Eva Ahlin och sång av Husby församlings kyrkokör. Majbrasa tändes och kvällen avslutades med ett tyst fyrverkeri.
 • 7-8 maj var föreningen ansvarig för Dalkarlsmarschen mellan Staberg och Fline med övernattning för 76 vandrare i Fline och Svinö bygdegårdar.
 • Den 21 maj anordnades källdrickning med samling vid smedjan i Stjärnsund, där Hans Dahlfors berättade om Stjärnsund. Därefter vidtog källdrickning i Engelska parken.
 • Den 6 juni, Sveriges nationaldag, hölls öppet hus på Skinnarbacken. Från scenen bjöds publiken på ”Fö-kox” av spelet ”Jubiléet-Kaos i kulisserna” av Föreningen Husby bygdespel. Trollkarlen Mr Udd uppträdde och Lars Boqvist spelade trumpet.
 • Den 9 juni hade Smedby skola terminsavslutning på Skinnarbacken och vår förening stod för det lekamliga.
 • Midsommarfirandet den 25 juni hölls i ett strålande vackert väder med en rekordstor publik. Festligheterna blåstes in på valthorn av Klara Zackrisson. Ordförande Ingvar Damm hälsade besökarna välkomna. Koberga byalag ansvarade för majstångsresningen. Bröderna Gustavsson spelade och By folkdanslag med gäster från Hamburg svarade för dansuppvisning och lekar runt stången. På tunet underhöll Spelfinkarna. Husen var öppna för visning och för barnen fanns också en fiskdamm. Husby Församling anordnade drop in vigslar och drop in dop i Smassgården.
 • Den 2 juli började teaterveckan med att Föreningen Husby Bygdespel framförde spelet ”Jubiléet-Kaos i kulisserna”. Teaterstycket gavs vid sju tillfällen. Antalet besökare var mindre än föregående år. Aktörerna fick dock en stor eloge för sitt framträdande. Hembygdsföreningen skötte serveringen.
 • Med början den 14 juli hölls under sommarens torsdagar fem torgmarknader.
  Kommersen var livlig med många besökare, som kunde köpa nyrökt fisk, hembakat bröd, grönsaker med mera. På tunet var det musikunderhållning och fikaförsäljning. I Borgen såldes godis, glass och lotter. Skinnarbackens byggnader var öppna för visningar.
 • Den 14 augusti anordnades en mycket uppskattad countrymatiné under ledning av Tommy Backström. Plats var utescenen.
 • Den 4 september var det Bondens- och Hantverkarnas dag. Programmet innehöll bland annat demonstration av gamla traktorer, plöjning med häst, tjärbränning och perthyvel i arbete. Torgmarknad förekom. På tunet var det musikunderhållning och kulning. Hantverkare fanns i husen. Det fanns också möjlighet att köpa kaffe, läsk, smörgåsar, hembakat bröd samt grillad korv. I Borgen såldes godis, glass och lotter.
 • Årets programavslutning med brasafton hölls den 25 september i Smassgården med att Ebbe Kindblom och Gösta Karlsson berättade teaterhistorier. Utdelning av sommarlotteriets vinster avslutade kvällen.
 • Lördagen den 19 november hölls den traditionella lunchbuffén för alla som med ideellt arbete gjort det möjligt att bedriva verksamheten på Skinnarbacken. I år var det Folket Hus i Långshyttan och med mat från Haggårdsköket, som anlitades för denna uppskattade tillställning.
 • Medlemstalet för 2016 var 405. Det var en minskning med 22 från föregående år.
Slutord

Styrelsen för Husby Hembygdsförening framför än en gång ett hjärtligt tack för det arbete, som utförts av föreningens många medlemmar. De har ett stort intresse och stort