Husby Hembygdsförening // Verksamhet
 
 
 
 
 

Utdrag ur 2018 års verksamhetsberättelse.

Till medlemmar i Husby Hembygdsförening!
Bifogar ett utdrag ur 2018 års verksamhetsberättelse.
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 14 mars och det var förlagt till
Myckelby Bygdegård


Styrelsen har sedan dess bestått av följande personer:
Ingvar Damm, ordförande, Harry Arnberg, vice ordförande, Stig Dahlberg, sekreterare ,Per-Erik Myrbo, kassör, övriga ledamöter: Anita Lindblom, Annika Östman och Mats Rosenblad.

Ersättare: Tommy Backström, Camilla Joas, Anders Eriksson,Ida Bergenholdt Sandnabba, Hans Sandin, Sofia Berglund och Kenneth Ornby


Arbetsgruppsledare har varit:
Harry Arnberg: Program, Karin Hedlund: Textil, Monica Damm: Lotteri och Borgen, Mats Rosenblad: Park, Anita Lindblom: Kök, Sune Gustavsson: Bygg och Material, Stig Dahlberg Inventarie och Ingvar Damm: Guide.


Årets program:

 • Våren hälsades välkommen den 30 april med tal av Kristina Lundgren och sång
  av Husby församlings kyrkokör. Majbrasa tändes och kvällen avslutades med ett tyst
  fyrverkeri.

 • Den 6 juni, Sveriges nationaldag, hölls öppet hus på Skinnarbacken. Från scenen bjöds
  publiken på ”Fö-kox” av spelet ”Det var en gång ett café” av Föreningen Husby
  bygdespel. Trollkarlen Mr Udd uppträdde och Lars Boqvist och Göran Olson spelade.

 • 12-13 maj var föreningen ansvarig för sträckan Kniva-Fline bygdegård av
  Dalkarlsvandringen. 69 gick etappen och 49 övernattade i Fline bygdegård.

 • Den 14 juni anordnades källdrickning med samling vid Bysjön. Ebbe Kindblom höll en
  kort betraktelse och därefter berättade Åke Gustavsson om gårdarna runt Bysjön. Därefter
  vidtog källdrickning vid en närbelägen källa. Sune Gustavsson och Jack Printz var
  ansvariga för arrangemanget.


 • Den 14 juni hade Smedby skola terminsavslutning på Skinnarbacken och vår förening
  stod för det lekamliga.

 • Midsommarfirandet den 23 juni hölls i ett vackert väder med en rekordstor publik på cirka
  2500 personer. Festligheterna blåstes in på valthorn av Klara Zackrisson. Ordförande
  Ingvar Damm hälsade besökarna välkomna. Myckelby byalag ansvarade för
  majstångsresningen. Bröderna Gustavsson spelade och By folkdanslag med gäster från
  Österrike svarade för dansuppvisning och lekar runt stången. På Tunet underhöll Hede-
  mora dragspel. Husen var öppna för visning och för barnen fanns också en fiskdamm.

 • Den 30 juni började teaterveckan med att Föreningen Husby Bygdespel framförde spelet
  ”Det var en gång ett café”. Teaterstycket gavs vid sju tillfällen. Antalet besökare var totalt
  cirka 1500. Aktörerna fick beröm för sina framträdande. Hembygdsföreningen skötte
  serveringen.

 • Den 19 juli anordnades under Avesta dragspelsklubbs ledning allsång från utescenen.
  Antalet åhörare var cirka 40.

 • Country och allsång på Tunet, som skulle ha varit den 29 juli respektive 12 augusti måste
  tyvärr inställas på grund av regn trots att sommaren i övrigt var regnfri.

 • Den 9 september var det Bondens- och Hantverkarnas dag. Programmet innehöll bland
  annat demonstration av en gammal skördetröska, plöjning med hästar och traktorer.
  Torgmarknaden var förlagd till vägen upp mot Borgen. På Tunet var det
  musikunderhållning av den Sjungande bonden med sina drängar och piga.. Hantverkare
  fanns i husen. I smedjan arbetade smeder och framför smedjan var det tillverkning av
  hässjevirke, tjärbränning och rödfärg. Det fanns också möjlighet att köpa kaffe, läsk,
  smörgåsar, hembakat bröd samt korv. I Borgen såldes godis, glass och lotter och för
  barnen fanns en fiskdamm. I klädkammaren var det en uppskattad utställning av
  bordslöpare. Det var många besökare till hembygdsgården den här dagen.

 • Årets programavslutning med brasafton hölls den 30 september i Smassgården med
  underhållning av Ulla Erks och Lars Norman. Utdelning av sommarlotteriets vinster och
  en brödauktion avslutade kvällen.

 • Lördagen den 10 november hölls den traditionella lunchbuffén för alla som med ideellt
  arbete gjort det möjligt att bedriva verksamheten på Skinnarbacken. I år var det
  Brukshotellet i Långshyttan, som anlitades för denna uppskattade tillställning.

 • Medlemstalet för 2018 var 350. Det var ökning med 3 från föregående år.

 • Antalet besökare på hembygdsgården under året har varit cirka 5400.


Slutord

Styrelsen för Husby Hembygdsförening framför ett hjärtligt tack för det arbete, som utförts av föreningens många medlemmar, vilka visar ett stort intresse och ett stort engagemang för sin hembygd och sin hembygdsgård. Vi riktar också ett tack till föreningens stödjande med lemmar i när och fjärran och hoppas på ett framgångsrikt verksamhetsår.