Husby Hembygdsförening // Verksamhet
 
 
 
 
 

Utdrag ur 2017 års verksamhetsberättelse.

Till medlemmarna i Husby Hembygdsförening Bifogar ett utdrag ur 2017 års verksamhetsberättelse.

Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 15 mars och det var förlagt till Svinö Bygdegård

Styrelsen har sedan dess bestått av följande personer:
Ingvar Damm, ordförande, Harry Arnberg, vice ordförande, Stig Dahlberg, sekreterare , Per-Erik Myrbo, kassör, ledamöter: Anita Lindblom, Annika Östman och Mats Rosenblad. Ersättare: Tommy Backström, Camilla Joas, Anders Eriksson, Erik Nilsson, Boel Roslund, Karl-Gustav Ängsback och Ida Bergenholdt Sandnabba

Arbetsgruppsledare har varit: Harry Arnberg: Program, Margith Printz: Textil, Monica Damm: Lotteri, Mats Rosenblad: Park, Anita Lindblom: Kök, Erik NIlsson: Bygg, Sune Gustavsson: Material, Alf Forsberg: Inventarie och Ingvar Damm: Guide.

Årets program:

• Våren hälsades välkommen den 30 april med tal av Ebbe Kindblom och sång av Husby församlings kyrkokör. Majbrasa tändes och kvällen avslutades med ett tyst fyrverkeri.

• Den 10 juni anordnades källdrickning med samling vid Riskebo fäbodar, där Sune Gustavsson och Leif Hedlund berättade om Riskebo. Därefter vidtog källdrickning vid en närbelägen källa.

• Den 6 juni, Sveriges nationaldag, hölls öppet hus på Skinnarbacken. Från scenen bjöds publiken på ”Fö-kox” av spelet ”Husan” av Föreningen Husby bygdespel. Trollkarlen Mr Udd uppträdde och Lars Boqvist och Göran Olson spelade.

• Den 15 juni hade Smedby skola terminsavslutning på Skinnarbacken och vår förening stod för det lekamliga.

• Midsommarfirandet den 24 juni hölls i ett omväxlande väder med en rekordstor publik. Festligheterna blåstes in på valthorn av Klara Zackrisson. Vår förre ordförande Sune Gustavsson hälsade besökarna välkomna. Övernora byalag ansvarade för majstångsresningen. Bröderna Gustavsson spelade och By folkdanslag med gäster från Holland svarade för dansuppvisning och lekar runt stången. På tunet underhöll Spelfinkarna. Husen var öppna för visning och för barnen fanns också en fiskdamm. Husby Församling anordnade drop in vigslar och drop in dop i Smassgården.

• Den 21juli började teaterveckan med att Föreningen Husby Bygdespel framförde spelet ”Husan”. Teaterstycket gavs vid sju tillfällen. Antalet besökare var betydligt fler än föregående år. Aktörerna fick dock en stor eloge för sitt framträdande. Hembygdsföreningen skötte serveringen.

• Med början den 13 juli hölls under sommarens torsdagar fem torgmarknader. Tyvärr var antalet försäljare mindre än föregående år men besökarna kunde trots detta köpa nyrökt fisk, hembakat bröd, grönsaker med mera. På tunet var det musikunderhållning och fikaförsäljning. I Borgen såldes godis, glass och lotter. Skinnarbackens byggnader var öppna för visningar.

• Den 20 augusti anordnades allsång under ledning av Bengt Säll. Platsen var utescenen. Antalet åskådare var cirka 30.

• Den 10 september var det Bondens- och Hantverkarnas dag. Programmet innehöll bland annat demonstration av gamla traktorer, plöjning med häst. Torgmarknad förekom. På tunet var det musikunderhållning av den Sjungande bonden med sina drängar och piga.. Hantverkare fanns i husen. Det fanns också möjlighet att köpa kaffe, läsk, smörgåsar, hembakat bröd samt korv. I Borgen såldes godis, glass och lotter. I klädkammaren var det en uppskattad utställning av väggbonader.

• Årets programavslutning med brasafton hölls den 24 september i Smassgården med underhållning av Hans Forsström och Bosse Eriksson. Utdelning av sommarlotteriets vinster och en brödauktion avslutade kvällen.

• Lördagen den 19 november hölls den traditionella lunchbuffén för alla som med ideellt arbete gjort det möjligt att bedriva verksamheten på Skinnarbacken. I år var det Folket Hus i Långshyttan och med mat från Matsjonsgården, som anlitades för denna uppskattade tillställning.

• Medlemstalet för 2016 var 348. Det var en minskning med 57 från föregående år.

• Antalet besökare på hembygdsgården under året har varit cirka 5800.Slutord


Styrelsen för Husby Hembygdsförening framför än en gång ett hjärtligt tack för det arbete, som utförts av föreningens många medlemmar. De har ett stort intresse och stort engagemang för sin hembygd och sin hembygdsgård.