Husby Hembygdsförening // Verksamhet
 
 
 
 
 

Utdrag ur 2019 års verksamhetsberättelse.

Till medlemmar i Husby Hembygdsförening!


Bifogar ett utdrag ur 2019 års verksamhetsberättelse.
Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 13 mars och det var förlagt till
Österby Bygdegård


Styrelsen har sedan dess bestått av följande personer:

Ingvar Damm, ordförande, Mats Rosenblad, vice ordförande, Stig Dahlberg, sekreterare, Per-Erik Myrbo, kassör, övriga ledamöter: Anita Lindblom, Annika Östman och Harry
Arnberg.

Ersättare: Tommy Backström, Camilla Joas, Ida Bergenholdt Sandnabba, Hans Sandin, Sofia
Berglund, Kenneth Ornby och Kjell Hedström.


Arbetsgruppsledare har varit:
Harry Arnberg: Program, Karin Hedlund: Textil, Monica Damm: Lotteri och Borgen, Mats Rosenblad: Park, Anita Lindblom: Kök, Sune Gustavsson: Bygg och Materiel, Stig Dahlberg:Inventarie och Ingvar Damm: Guide.

Årets program:

 • Våren hälsades välkommen den 30 april med tal av Leif Hedlund och sång av
  Husby församlings kyrkokör. Majbrasa tändes och kvällen avslutades med ett tyst
  fyrverkeri.
 • Den 5 juni hade Smedby skola terminsavslutning på Skinnarbacken och vår förening stod
  för det lekamliga.
 • Den 6 juni, Sveriges nationaldag, hölls öppet hus på Skinnarbacken. Från scenen bjöds
  publiken på ”Fö-kox” av spelet ”Äggröra och plommonkräm” av Föreningen Husby
  Bygdespel. Trollkarlen Mr Udd uppträdde och Lars Boquist och Göran Olsson spelade.
 • Den 15 juni anordnades källdrickning med samling vid Ivarshyttan. Sune Gustavsson
  hälsade välkommen och familjen Almqvist berättade om Ivarshyttan. Lena Borgs ledde

  allsång.Därefter vidtog källdrickning vid den närbelägna källan. Arrangemanget var ett
  samarbete med Hedemora Gammelgård.

 • Midsommarfirandet den 22 juni hölls i ett vackert väder med en rekordstor publik på cirka
  3500 personer. Festligheterna blåstes in på trumpet av Lars Boquist. Ordförande Ingvar
  Damm hälsade besökarna välkomna. Fline Byalag ansvarade för majstångsresningen.
  Bröderna Gustavsson spelade och By folkdanslag svarade för dansuppvisning och lekar
  runt stången. På Tunet underhöll Hedemora Dragspel. Husen var öppna för visning och
  för barnen fanns en fiskdamm.
 • Den 29 juni började teaterveckan med att Föreningen Husby Bygdespel framförde spelet
  ”Äggröra och plommonkräm”. Teaterstycket gavs vid sju tillfällen. Antalet besökare var
  totalt cirka 1000 personer. Aktörerna fick beröm för sina framträdande. Hembygds-
  föreningen skötte serveringen.
 • Den 21 juli anordnades under ledning Matsolars allsång från utescenen. Tyvärr regnade
  det. Antalet åhörare var cirka 10.
 • Den 28 juli var det Country på Tunet. Det blev en mycket uppskattad konsert. Antalet
  besökare var 130.
 • Den 11 augusti besökte Tängerpojkarna med Karin hembygdsgården. Vädret var också
  dåligt denna gång. Antalet besökare var 30.
 • Den 8 september var det Bondens- och Hantverkarnas dag. Programmet innehöll bland
  annat demonstration av en gammal skördetröska, visning av gamla jordbruksredskap och
  plöjning med hästar. Torgmarknaden var förlagd till vägen upp mot Borgen. På Tunet var
  det musikunderhållning av den Sjungande bonden med sina drängar och piga. Hantverkare
  fanns i husen. I smedjan arbetade smeder och framför smedjan var det tillverkning av
  tjära. Det fanns också möjlighet att köpa kaffe, läsk, smörgåsar, hembakat bröd samt korv.
  I Borgen såldes godis, glass och lotter. För barnen var det visning av alpackor och
  ponnyridning. Det kom många besökare till hembygdsgården den här dagen.
 • Årets programavslutning med brasafton hölls den 22 september i Smassgården. Sten
  Malmgren medverkade. Dragning och utdelning av sommarlotteriets vinster och en
  brödauktion avslutade kvällen.
 • Lördagen den 9 november hölls den traditionella lunchbuffén för alla som med ideellt
  arbete gjort det möjligt att bedriva verksamheten på Skinnarbacken. I år var det Folkets
  Hus i Långshyttan med mat från Mats Jons gården, som anlitades för denna uppskattade
  tillställning.
 • Medlemstalet för 2019 var 367. Det var ökning med 17 från föregående år.
 • Antalet besökare på hembygdsgården under året har varit cirka 6500.
Slutord
Styrelsen för Husby Hembygdsförening framför ett hjärtligt tack för det arbete, som utförts av föreningens många medlemmar, vilka visar ett stort intresse och ett stort engagemang för sin hembygd och sin hembygdsgård. Vi riktar också ett tack till föreningens stödjande medlemmar i när och fjärran och hoppas på ett framgångsrikt verksamhetsår 2020. Föreningen fick mottaga Hedemora kommuns kulturpris för 2019 för sin verksamhet. Priset var ett diplom samt en penninggåva på 10 000 kr.