Husby Hembygdsförening // Styrelsen
 
 
 
 
 

Styrelsen under verksamhetsåret 2018 består av

Ordförande Ingvar Damm 0225-411 53
070-301 99 26

Vice ordförande Harry Arnberg 0225-413 00
073-044 60 60

Sekreterare Stig Dahlberg 0225-606 82
070-676 36 23

Kassör Per-Erik Myrbo 0225-410 83
070-543 35 24

Ledamöter Anita Lindblom 0225-614 27
073-633 17 84
  Annika Östman 0225-410 45
070-397 16 39
  Mats Rosenblad 0225-311 70
070-545 16 93


Ersättare Tommy Backström 0225-311 53
070-571 81 96
  Camilla Joas 0225-411 14
073-633 22 93
  Hans Sandin 070 - 602 64 71
  Anders Eriksson
0225-621 05
  Kenneth Ornby 070-579 04 07
  Sofia Berglund 070-5191346
  Ida Bergenholdt Sandnabba 070-282 20 61