Husby Hembygdsförening // Styrelsen
 
 
 
 
 

Styrelsen under verksamhetsåret 2019 består av

Ordförande Ingvar Damm 070-301 99 26

Vice ordförande Mats Rosenblad 070-545 16 93

Sekreterare Stig Dahlberg 070-676 36 23

Kassör Per-Erik Myrbo 070-543 35 24

Ledamöter Harry Arnberg 073-044 60 60
  Anita Lindblom 073-633 17 84
  Annika Östman 070-397 16 39


Ersättare Tommy Backström 070-571 81 96
  Camilla Joas 073-633 22 93
  Hans Sandin 070 - 602 64 71
  Kenneth Ornby
070-579 04 07
  Sofia Berglund 070-5191346
  Ida Bergenholdt Sandnabba 070-282 20 61
  Kjell Hedström 070-547 67 70