Husby Hembygdsförening // Bli medlem
 
 
 
 
 

Bli medlem

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Medlemsavgiften är 100 kr/person och år, eller 200 kr/familj och år, som kan sättas in på vårt bankgirokonto 5346-6728.

Glöm inte att uppge namn och adress.
Bankgiro: 5346-6728
Medlemsavg:
Person100kr /år
Familj 200kr /år